מַזָּל תְּאוֹמִים, MAZAL  TEOMIM,  

אחד משניים עשר המזלות בגלגל המזלות מ-21.5 עד 21.6 , מזלו של חודש סיוון 

נמצא במגדיאל, באזור שמות המזלות.

מקור השם: סימלי