מַזָּל שׁוֹר, MAZAL  SHOR,

אחד משניים עשר המזלות בגלגל המזלות מ-21.4 עד 21.6 מזלו של חודש  אייר.

נמצא במגדיאל, באזור שמות המזלות.

מקור השם: סימלי

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020