מוֹרֶשֶת, MORESHET,

אוסף של ערכים, כללים, תרבות ומנהגים המועברים מדור לדור.

נמצא במגדיאל

מקור השם: סימלי

אתרים ברחוב - בתי ירושבסקי - מערב לסוקולוב