מַזָּל גְּדִי,  MAZAL  GDI,

אחד משניים עשר המזלות בגלגל המזלות, מ- 22.12 עד 20.1 , מזלו של חודש טבת.

נמצא במגדיאל, באזור שמות המזלות.

מקור השם: סימלי

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020