מִבְצָע שְׁלֹמֹה, MIVTZA  SHLOMO,

המבצע השני ברכבת אוירית, להעלאת יהודי אתיופיה לארץ ,ממחנות הפליטים שבסודן,  י"ב סיוון התשנ"א, 25-24 במאי 1991. המבצע הראשון  נקרא "מבצע משה" והתקיים בשנת 1985

נמצא בגיל עמל., נקרא קודם סימטת אילת

מקור השם: ההתייבות בארץ

(ש.ק.)