מִבְצָע מֹשֵׁה, MIVTZA  MOSHE,

המבצע הראשון של העלאת יהודי אתיופיה ממחנות הפליטים שבסודן לארץ,  ברכבת אוירית ב- 21 בנובמבר 1984 עד 5 בינואר 1985,.

 נמצא בגיל עמל

מקור השם: ההתיישבות בארץ

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020