כִּנֵּרת, KINERET,

אגם המים המתוקים, הגדול במדינה, נמצא בצפון הארץ. אחד ממקורות השתייה העקריים שלנו.

נמצא בגיל עמל

מקור השם: אתרים ומקומות בארץ

אתרים ברחוב - בפינת ששת הימים, מבנה שטוח גג, שהוא שריד לקבוץ יסודות שעמד על הגבול עם ביר עדס, שימש כעמדת הגנה

(ש.ק.)