יִשְׂרְאֵלִי הַרוֹפֵא,  ISRELI HA`ROFFE, 

רבי יצחק בן שלמה הישראלי, רופא, פילוסוף ופרשן בתקופת הגאונים, המאה ה-6 - 11  לספירה,
שימש כרופא בחצרות החליפים במצרים ותוניס.

נמצא ברמתיים, בגבעת הכיבוש. 


מקור השם: אישים ודמויות ביהדות