יְסוּד הַמַּעֲלָה, YESUD  HAMA`ALA  יְסֻד הַמַּעֲלָה,

המושבה השניה בגליל העליון. שמה נלקח מספר עזרא

נמצא  בשכונת עמידר במגדיאל, נקרא קודם רחוב העצמאות. 

מקור השם: אתרים ומקומות בארץ

אתרים ברחוב - הצריפים

(ש.ק.)