יְסוּד הַמַּעֲלָה, YESUD  HAMA`ALA  יְסֻד הַמַּעֲלָה,

המושבה השניה בגליל העליון. שמה נלקח מהכתובים, מסֶפר עזרא

נמצא  בשכונת עמידר במגדיאל, נקרא קודם רחוב העצמאות. 

מקור השם: אתרים ומקומות בארץ

אתרים ברחוב - הצריפים שנותרו מהשכונה