יְהוֹשֻע בִּן נוֹן,  YEHOSHUA  BIN NUN,

מנהיגו של עם ישראל לאחר מותו של משה רבנו.

נמצא בגני צבי

מקור השם: אישים ודמויות בתנ"ך 
(ש.ק.)