יְהוֹשֻע בִּן נוֹן,  YEHOSHUA  BIN NUN,

מנהיגו של עם ישראל לאחר מותו של משה רבנו.  כובש הארץ בתקופת התנחלות השבטים.

נמצא בגני צבי

מקור השם: אישים ודמויות בתנ"ך