יְהוֹשֻעַ בֶּן גַמְלָא, YEHOSHU`A  BEN  GAMLA,

כהן גדול בבית המקדש השני, 

נמצא ברמתיים

מקור השם: אישים ומושגים ביהדות.

אתרים ברחוב - הקולנוע הראשון של רמתיים, בניין העירייה, בי"ס יסודי אנטרופוסופי תמר, בתי כנסת,מלון מנדלסון 13

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020