טֵבֵת, TEVET,  

החודש הרביעי בלוח השנה העברי המתחיל בתשרי, והעשירי במניין המקראי המתחיל בניסן. מזלו דלי. 
בחודש זה מציינים את צום עשרה בטבת.

נמצא בין  הרחובות בן גוריון, גורדון ושרת,

מקור השם: סימלי