חֶשְׁוָן, HESHVAN,

נקרא גם מר-חשון, החודש השני בלוח השנה העברי המתחיל בתשרי, והשמיני במניין המקראי המתחיל בניסן. סימנו עקרב. 
בחודש זה לא מצויין שום ארוע או חג ביהדות לכן קיבל את התואר "מר חשוון"

נמצא בין  הרחובות בן גוריון, גורדון ושרת .

מקור השם: סימלי