טַוָּס, TAVAS,

עוף הדוּר ממשפחת הפסיוניים הידוע בנוצותיו הצבעוניות של הזכר בשעה הוא מחזר אחר הנקבה, שהיא כלל לא צבעונית.

נמצא ברמות מנחם, באזור שמות עופות.

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות