טַוָּס, TAVAS,

עוף הדור ממשפחת הפסיוניים הידוע בנוצותיו הצבעוניות של הזכר.

נמצא ברמות מנחם, באזור שמות עופות.

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

 

(ש.ק.)