חֲלוּקֵי נַחַל, HALUKEI  NAHAL, 

אבנים הנמצאות בנחלים ולידם, ונשחקות על ידי המים הזורמים.
חלוקי נחל רבים נמצאו בנחלים הזורמים בהוד השרון.

 נמצא ברמות מנחם, ליד תיכון הדרים

מקור השם סימלי
 
רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020