חוֹלוֹת נוֹדְדִים, HOLOT NODEDIM,

חולות המועברים על ידי הרוח ממקום  למקום. 

נמצא ברמות מנחם
מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

(ש.ק.)