חוֹלוֹת נוֹדְדִים, HOLOT NODEDIM,

חולות המועברים ממקום למקום על ידי הרוח. 

נמצא ברמות מנחם

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020