הַתַּפּוּח, HA`TAPUH, 

פרי עץ מתוק, עליו נשירים, ממשפחת הוורדיים. פרי המזוהה עם סיפור פרי עץ הדעת בגן העדן

 נמצא במגדיאל.

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות