הַתַּפּוּח, HA`TAPUH, 

פרי עץ מתוק, עליו נשירים, ממשפחת הוורדיים. פרי המזוהה עם סיפור חוה והנחש בגן העדן

 נמצא במגדיאל.
מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

(ש.ק.)