הַתְּכֵלֶת, HA`THELET,

ברחוב זה לכל אורכו, צמחו עצי הסיגלון, שתכלת-סגלגל הוא צבע פרחיהם.

נמצא בהדר.

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

אתרים ברחוב - עצי הסיגלון לאורך הרחוב

(ש.ק.)