הַתְּכֵלֶת, HA`THELET,

ברחוב זה לכל אורכו, צמחו עצי הסיגלון, וצבעו את הרחוב תכלת-סגלגל, שהוא צבע פרחיהם. 

נמצא בהדר.

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

אתרים ברחוב - עצי הסיגלון לאורך הרחוב

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020