הַתְּאֵנָה,   HA`TE`ENA ,

פרי עץ מתוק, אחת משבעת המינים שנתברכה בהם ארץ ישראל.

 סמטה, נמצאת בגני צבי באזור של 4 ו-7 המינים

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות
 

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020