הַשְׂעוֹרָה, HA`SEORA,

סוג דגן, השעורה משמשת כחומר גלם להכנת בירה. אחד משבעת המינים שנתברכה בהם ארץ ישראל.

סמטה בגני צבי, באזור של 4 ו-7 המינים.

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020