הַשָלוֹם,  HA`SHALOM, 

צריך להיקרא-שלום, על שם שלום לרנר 1898 - 1956, ראש המועצה הראשון של רמתיים וממייסדיה.

נמצא בשכון עממי 

מקור השם: אישים ודמויות בהוד השרון

אתרים ברחוב - חורשת האחים על שם האחים עמי ומשה יולביץ בני רמתיים

(ש.ק.)