הַשִׁיקְמִים,  HA`SHIKMIM,

עצים ירוקי עד, ממשפחת התותיים, הגדלים באזורים חוליים והיו נפוצים באזור.

נמצא ברמתים.

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות
 
אתרים ברחוב - חורשת האחים
(ש.ק.)