הַשִיטָּה,  HA'SHITA, 

עץ ממשפחת המימוסיים, בעל קוצים ופרחים בלבן וצהוב, הצומח במדבר.

סמטה הנמצאת בגיורא

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות