הַשַׁחַר,  HA`SHAHAR`  

1. נוגה, כוכב לכת שני במערכת השמש.                                                                                                             2. דימדומי הבוקר, שעות הבוקר המוקדמות.        

נמצא ברמתיים באזור בו יש רחובות בשם כוכבים.

מקור השם: סימלי

אתרים ברחוב: בית יד לבנים, הספריה, פארק יד לבנים, בית ספר יסודי לפיד,