הַשׁוֹמֵר, HA`SHOMER,

ארגון הגנה ושמירה ביישוב היהודי בארץ ישראל, שלפני קום המדינה בהנהגת אלכסנדר זייד

נמצא ברמת הדר.
מקור השם: אישים ודמויות בארץ

(ש.ק.)