הֶרְצַל,  HERTZEL, 

בנימין זאב תיאודור הרצל, 1860 - 1904, חוזה מדינת היהודים ומייסד ההסתדרות הציונית.

אחד מארבעת הרחובות הראשונים של מגדיאל

 נמצא במגדיאל
מקור השם: אישים ודמויות

אתרים ברחוב: בפינת הרחוב עם המקשר הבאר הראשונה של מגדיאל, חזית בית פרלמן

(ש.ק.)