הָרָשׁוּת,  HA`RASHUT,  

משרדי הרשות המקומית נמצאו ברחוב זה עד שנת 2013 . בפינת דרך רמתיים והרשות.

נמצא ברמתיים

מקור השם: סימלי 
 
אתרים ברחוב - בית העירייה הישן

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020