הָרָשׁוּת,  HA`RASHUT,  

משרדי הרשות המקומית נמצאו ברחוב זה עד שנת 2013 בפינת דרך רמתיים והרשות.

נמצא ברמתיים

מקור השם: סימלי 
 
אתרים ברחוב - בית העירייה הישן
(ש.ק.)