הָרִימוֹן, HA`RIMON,

פרי עץ מתוק עשיר בגרגרים עסיסיים, אחד משבעת המינים שנתברכה בהם ארץ ישראל.

סמטה הנמצאת בגני צבי, באזור של 4 ו-7 המינים.

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020