הָרִאשׁוֹנִים,  HA`RISHONIM,

להנצחת המתיישבים הראשונים שהקימו את ארבע המושבות .

נמצא ברמתיים.

מקור השם: אישים מקומיים

(ש.ק.)