הַצַּנְחָנִים,  HA`TZANCHANIM, 

יחידה צבאית בצה"ל, המועברת בכלי טיס וצונחת ממנו ליעדה.

נמצא במגדיאל.

מקור השם: מלחמה והגנה בארץ

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020