הַפְּרָחִים HA`PRACHIM,

ברחוב זה היתה בעבר משתלה גדולה וגם גידלו בו פרחים, מכאן שמו.

נמצא במגדיאל
מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

(ש.ק)