הַפַּרְדֵּס,  HA`PARDES, 

1. מטע עצי פרי הדר לציון הפרדסים הרבים שניטעו ביישוב                                                                                 2. פרדס- אגודה חקלאית מיסודו וניהולו של שמעון  רוקח                                                                                  3.  נחל פרדס - אחד מארבעת הנחלים הזורמים בהוד השרון ונשפכים לירקון

נמצא ברמת הדר 
מקור השם: עולם הטבע והחקלאות
 
אתרים ברחוב: גן קטן ובו ניצב הספסל ושלושה עצי ברוש של משפחת לוי מרמת הדר , הבאר העתיקה של כפר הדר,
 
רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020