הַצְּבִי,  HA`TZVI,

על שם צבי ציימן, ראש מועצת רמתיים בשנים 1947 - 1949.
צריך להיקרא - צבי,

נמצא בשכון עממי

מקור השם: אישים ודמויות בהוד השרון 

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020