הָעֲרָבָה,  HA`ARAVA,

1. צמח, ערבי נחל, אחד מארבעת המינים שמברכים עליהם בסוכה,                                                                         2.  עמק צר וארוך המשתרע מיָם המלח עד מפרץ אילת בדרום.

נמצא בגני צבי באזור רחובות על שם 4 ו-7 המינים.
מקור השם: עולם הטבע והחקלאות/אתרים ומקומות בארץ

(ש.ק)