הָעֲרָבָה,  HA`ARAVA,

צמח, ערבי נחל-ערבה,
אחד מארבעת המינים שמברכים עליהם בסוכה.     

גם אזור בדרום הארץ                                                   

נמצא בגני צבי באזור רחובות על שם 4 ו-7 המינים.

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות/אתרים ומקומות בארץ