הָעֵמֶק,  HA`EMEK, 

בקעה, אזור גאוגרפי נמוך המוקף הרים.

נמצא ברמתים
מקור השם: אתרים ומקומות בארץ

(ש.ק)