הֶעָמָל,  HE`AMAL, 

עבודת כפיים, לציון העמל הרב, שהשקיעו  ומשקיעים הפועלים על מנת להתקיים ולשרוד.

נמצא ברמתים

מקור השם: סימלי