הָעוֹבֵד הַצִיּוֹנִי, HA`OVED HA`TZIYOI,

העובד הציוני היה שמה של אחת ההכשרות שהוקמו בהוד השרון, בשטח מוסינוזון, ולימים הפכה להיות הקבוצים תל יצחק ואושה.  העובד הציוני כדי להדגיש את עבודתו של הציוני העולה ארצה כדי לעבוד בה.

נמצא במגדיאל

מקור השם: ההתיישבות בארץ ישראל

(ש.ק)