הַעֲבוֹדָה,  HA`AVODA,

עמל, עמלם של הפועלים שדאגו ודואגים, להביא פרנסה לביתם..

נמצא בהדר
מקור השם: סימלי

(ש.ק.)