הַסַּדָּן,  HA`SADAN,

אחד מכלי עבודתו של הנפח עליו הוא מכה בפטישו.

נמצא בגיל עמל באזור התעשיה 

מקור השם: סימלי 
(ש.ק.)