הַסוֹכְנוּת, HA`SOCHNUT,

ארגון יהודי כלל עולמי, שהוקם בשנת 1929, ועסק בהשבת יהודים לארץ ישראל, ייסוד ישובים חדשים וחינוך.
ברחוב זה בנתה הסוכנות היהודית  שלושה בתים בני שתי קומות עבור פועלים מהאזור, שנקראו בתי הסוכנות.

נמצא בהדר 

מקור השם: ההתיישבות בארץ
 
אתרים ברחוב -
 שריד של מבתי הסוכנות, מבנה דו קומתי, ששימש את מגורי הפועלים בהכשרות