הַסוֹכְנוּת, HA`SOCHNUT,

ארגון יהודי כלל עולמי, שהוקם בשנת 1929, ועסק בהשבת יהודים לארץ, ייסוד ישובים וחינוך. ברחוב זה בנתה הסוכנות היהודית  3 בתים בני 2 קומות עבור פועלים מהאזור.
 

נמצא בהדר 
 
מקור השם:ההתיישבות בארץ
 
אתרים ברחוב - מצוי מבנה דו קומתי-בתי הסוכנות, ששימש את מגורי הפועלים בהכשרות
(ש.ק.)