הַסַּרְגֵּל,  HA`SARGEL,

סרגל הוא כלי עזר לסימון קו ישר, צורתו של רחוב זה  ישרה ישרה כסרגל, לכן שמו. כיום 2019 צורה זו השתנתה והוצמד לו רחוב נוסף

נמצא במגדיאל.

מקור השם: סימלי 
(ש.ק.)