הֶנְרְיֶיטָה סוֹלְד  HENRIETTA  SOLD    

1860 - 1945,
מחנכת, עובדת סוציאלית, סופרת ופעילה ציונית.
מייסדת ארגון הנשים "הדסה".
עמדה בראש "עליית הנוער" ודאגה להצלת ילדים ונוער ולהעלותם לארץ ישראל.

נמצא בגני צבי

מקור השם: אישים ודמויות

אתרים ברחוב
בית ספר ממלכתי א',
בי"ס צורים,
אנדרטה לחללי שכונת גני צבי