הַמִּתְנַחֲלִים,  HA`MITNACHALIM, 

המתיישבים שקבעו מגוריהם על נחלה(שטח אדמה) במקום.

 נמצא  בגיל עמל

מקור השם: ההתיישבות בארץ ישראל
 
רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020