הַמְּקַשֵּר,  HA`MEKASHER,

רחוב המקשר בין מגדיאל לגני עם.
 

נמצא במגדיאל. 
מקור השם: סימלי
 
אתרים ברחוב - שרידי הבאר הראשונה של מגדיאל
(ש.ק.)