הַמְּקַשֵּר,  HA`MEKASHER,

רחוב המקשר בין מגדיאל למושב גני עם.

נמצא במגדיאל. 

מקור השם: סימלי
 
אתרים ברחוב -
שרידי הבאר הראשונה של מגדיאל, 1925