הַמַּעְפִּיל,  HA`MA`APIL,

מעפיל, הוא עולה חדש אשר הוברח לארץ ישראל ללא אישור עלייה, בתקופת השלטון-המנדט הבריטי בארץ ישראל

נמצא בגני צבי

 
מקור השם: ההתיישבות בארץ ישראל
 
אתרים ברחוב - עמדת הגנה מבטון בבית מס' 16
(ש.ק.)