הַמַּעֲלֶה,  HA`MA`ALE,

מתאר את התנאים הטופוגרפים של הרחוב, עולה מרחוב העמק לגיבור

נמצא ברמתים

מקור השם: סמלי

(ש.ק.)