הַמַּעְגַּל,  HA`MA`AGAL,

מציין את צורתו של הרחוב - צורת מעגל.

נמצא בגיל עמל
מקור השם: סימלי

(ש.ק.)