הַמַּעֲבָרHA'MA'AVAR

 מציין את המעבר הקיים מדרך רמתים לכיוון רחוב ישורון.

סימטה ברמתים,

מקור השם: סימלי