הַמַּעֲבָר,  HA`MA`AVAR,

 מציין את המעבר מדרך רמתים לכיוון הרחובות באזור

סימטה ברמתים,
מקור השם: סימלי
(ש.ק.)