הַמַּחְתָּרוֹת, HA`MACHTAROT,

ארגונים אשר פעלו בסתר נגד השלטון התורכי והבריטי בארץ ישראל לפני קום המדינה. ניל"י, לח"י, אצ"ל, פלמ"ח והגנה. 

נמצא בגני צבי

מקור השם: מלחמה והגנה בארץ

(ש.ק.)