הַמַּחְתָּרוֹת, HA`MACHTAROT,

ארגונים אשר פעלו בסתר נגד השלטון התורכי והבריטי בארץ ישראל לפני קום המדינה. ניל"י, לח"י, אצ"ל, פלמ"ח והגנה. 

נמצא בגני צבי


מקור השם: מלחמה והגנה בארץ

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020