הַמַּכַּבִּים, HA`MAKABIM,

המכבים הם החשמונאים, צאצאי מתתיהו הכהן בתקופת בית שני.

 

הרחוב נמצא בנווה נאמן, שהוקמה בחנוכה שנת 1951, ורוב רחובותיה נקראו בשמות הקשורים לחג זה.


מקור השם: אישים ודמויות ביהדות

(ש.ק.)